Minigrävare Yanmar ViO50-6B

ViO50-6 är designad för att ge verklig sinnesfrid, särskilt i stadsmiljöer där utrymmet är begränsat, och när du arbetar längs väggar. Denna nollstjärtsvängmaskin har också ett ViPPS-hydrauliksystem för jämna, kraftfulla prestanda. Många designfunktioner hjälper till med enkelt underhåll, liksom den valfria SmartAssist-fjärrkontrollen. Alla underredeskomponenter har uppgraderats för att ytterligare öka hållbarheten hos denna robusta maskin.